Begroting 2019

Gemeenschappelijke regelingen

Euregio

Financiële kengetallen

Bedragen * 1.000 euro

1 januari 2017

31 december 2017

Financieel resultaat

-

299

Eigen vermogen

1.308

1.308

Vreemd vermogen

36.130

47.296

Solvabiliteit (EV/TV)

3,5%

2,7%

Ontwikkelingen

Er zijn geen relevante actuele ontwikkelingen.

Welke risico's loopt de gemeente?

Voor de EUREGIO is het Duitse recht van toepassing. Dit betekent dat voor EUREGIO niet dezelfde plichten gelden ten aanzien van bijvoorbeeld de verzending van de begroting aan de deelnemende gemeenten.
Voor de begroting 2019 betekent dit, dat die pas wordt vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van EUREGIO in januari 2019. De bijdrage 2019 van Almelo wordt begroot op 21.000 euro.