Begroting 2019

Gemeenschappelijke regelingen

Soweco

Financiële kengetallen

Bedragen * 1.000 euro

1 januari 2017

31 december 2017

Financieel resultaat

-

5

Eigen vermogen

1.940

1.945

Vreemd vermogen

8.854

10.253

Solvabiliteit (EV/TV)

19,0%

15,9%

Ontwikkelingen

In 2018 is gestart met ontvlechting van Soweco NV uit GR Soweco. Op basis van bilaterale afspraken is begonnen met het vervreemden van het onroerend goed en vindt een verdere door ontwikkeling van Soweco NV. De aandelen van de NV zijn momenteel in handen van de GR. Om de GR af te kunnen bouwen en de NV door te ontwikkelen tot een maatschappelijke organisatie (MO) zullen de aandelen na de deconsolidatie overgedragen moeten worden. Om de werkzaamheden zorgvuldig te kunnen doen en om de MO gelegenheid te bieden een marktpositie te kunnen opbouwen wordt een transitieperiode voorgesteld tot 1 januari 2021.

Welke risico's loopt de gemeente?

In de begroting 2019 van Soweco is een meerjarenperspectief 2019-2022 opgenomen. In dit perspectief houdt Soweco rekening met een bijdrage van gemeenten in het exploitatietekort dat licht toeneemt van 6,0 miljoen euro in 2019 naar 6,1 miljoen euro in 2020. Vervolgens neemt het tekort vanaf 2021 af van 5,1 miljoen euro naar 4,4 miljoen euro in 2022. Voor Almelo betekent op basis van haar aandeel van 43,87% respectievelijk: 2,6 miljoen euro in 2019 en 2020, 2,2 miljoen euro in 2021 en 1,9 miljoen euro in 2022.