Begroting 2019

ALMELO FINANCIEEL OP KOERS MET RUIMTE VOOR INVESTERINGEN

Welkom bij de programmabegroting 2019 van de gemeente Almelo. Hiermee presenteren we wat we in 2019 willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat het gaat kosten.