Begroting 2019

Verbonden partijen

Samenvatting

Belangrijke ontwikkelingen in 2019 zijn:

  • Het operationeel worden van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente (ODT).
  • Herijking van het kostprijsmodel en de tarieven van Twente Milieu.
  • Uitwerking van een vervolgstrategie met betrekking tot de verkoop van de aandelen Twence.
  • Uit de jaarlijkse risico-inventarisatie van onze verbonden partijen blijkt dat het Regionaal Bedrijventerrein Twente, Industriegebouwen Maatschappij, Omgevingsdienst Twente en Soweco een hoog risico scoren. Voor deze verbonden partijen hanteren wij een verhoogd toezichtregime.