Begroting 2019

Grondbeleid

Samenvatting

  • De gemeente Almelo voert een pragmatisch grondbeleid. Voor nieuwe projecten wordt gekozen voor de beleidslijn "faciliterend grondbeleid tenzij...".
  • In 2019 zijn de verkopen van 34 woningbouwkavels en 2,8 ha werklocaties geraamd.
  • Volgens de geactualiseerde begrotingen zullen de grondexploitaties eind van het jaar, naar verwachting, met circa 0,7 mln. euro verslechteren.
  • De balanswaarde van de grondexploitaties (onderhanden werk) is op 31 december 2019 circa 1,9 miljoen euro lager dan op 1 januari 2019.