Begroting 2019

Grondbeleid

Actuele ontwikkelingen

Grondexploitatiebegrotingen beslaan meestal vele jaren en bestaan grotendeels uit elementenbegrotingen waarbij hoeveelheden vermenigvuldigd worden met eenheidsprijzen. De nog te maken kosten en opbrengsten worden dus niet per jaar(schijf) begroot. Dat grondexploitatiebegrotingen toch jaarschijven bevatten komt door het in de tijd zetten van de nog te maken kosten en opbrengsten, opdat de rentekosten en de prijsstijgingen berekend kunnen worden.
Op basis van de bij de jaarrekening 2017 geactualiseerde grondexploitatiebegrotingen zullen de geprognosticeerde inkomsten in 2019  circa 1,9 miljoen euro hoger zijn dan de verwachte investeringen (inclusief rente) in dat jaar. Ten gevolge daarvan zal de balanswaarde van de grondexploitaties (= onderhanden werk) op 31 december 2019 circa 1,9 miljoen euro lager zijn dan op 1 januari 2019.
De begrote opbrengsten zijn gebaseerd op onderstaand programma:

Verkoopresultaten

verkoop hectare

Werklocaties

werkelijk 2017

begroting 2018

begroting 2019

Bedrijvenpark Twente

2,2

0,0

0,0

Dempen haven Dollegoor

0,0

0,0

1,1

Nieuwe Gravenweg

0,0

0,0

0,0

Haven Zuid

0,0

0,0

0,0

Rohof

0,0

0,2

0,1

Rhijnbeek

0,0

4,4

0,2

Bedrijvenpark Twente Noord

0,3

1,1

1,1

De Bleskolk

0,4

0,3

0,3

Pooksbelten

0,0

0,0

0,0

Ossenkoppelerhoek

0,0

0,0

0,0

Verkoopresultaten

verkoop aantal kavels

Woninglocaties

werkelijk 2017

begroting 2018

begroting 2019

Nijrees Midden

0

0

0

Nijrees Noord

7

4

5

Chiel Dethmersstraat

0

0

0

Kerkhofsweg

0

0

0

Almelo Noord Oost

29

21

20

Plusmarkt Reuvekamp

5

0

0

Weggeler

2

11

9

Maatkampshoek

7

0

0

Ossenkoppelerhoek

0

1

0

Totaal woninglocaties

50

37

34