Begroting 2019

Financiële keuzes

Samenvatting

  • Het financieel herstel van onze gemeente ligt ondanks extra investeringen op schema. Herstel van het eigen vermogen verloopt volgens het oorspronkelijk afgesproken plan.
  • Er is sprake van een reëel en structureel sluitende begroting en meerjarenraming, waarin de financiële uitkomsten van het coalitieakkoord zijn vertaald.
  • De komende jaren is er nog een forse bezuinigingsopgave.
  • Nadrukkelijk aanwezige en soms hardnekkige knelpunten zijn van structurele dekking voorzien. Soms is voor een incidentele dekking gezorgd.