Begroting 2019

Onderhoud kapitaalgoederen

Samenvatting

  • In deze paragraaf wordt ingegaan op de kapitaalgoederen die de gemeente Almelo in beheer heeft.
  • Per soort kapitaalgoed wordt ingegaan op de uitgangspunten qua financiën, de arealen welke beheerd worden, en de projecten die in 2019 concreet uitgevoerd worden.