Begroting 2019

Onderhoud kapitaalgoederen

Wegen

Beleidskaders

Financiën
Vanaf 2017 is het verplicht om investeringen in maatschappelijk nut te activeren en af te schrijven.

 • Bedrag voor investeringen verharding 2019 bedraagt 1,45 miljoen euro (afschrijvingstermijn 30 jaar, rente 3%);
 • Bedrag voor investeringen openbare verlichting 2019 bedraagt euro 260.000 euro (afschrijvingstermijn 30 jaar, rente 3%);
 • Bedrag voor investeringen kunstwerken 2019 bedraagt euro 600.000 euro (betreft restanten  2017 en 2018) (afschrijvingstermijn 40 jaar, rente 3%);
 • Bedrag voor investeringen VRI’S 2019 bedraagt 415.000 euro (afschrijvingstermijn 25 jaar. Rente 3%).

Kerncijfers
Totaal verharding 5.272.187 m2 waarvan:

 • Asfalt: 2.703.093 m2
 • Elementen: 2.314.573 m2
 • Beton: 15.657 m2
 • Onverhard/overig: 238.864 m2.

Openbare verlichting:

 • Lichtmasten: 14.500 stuks
 • Armaturen: 15.000 stuks.

Totaal kunstwerken 230 stuks waarvan:

 • 31 stuks van staal
 • 40 stuks van hout
 • 160 stuks van beton
 • 1 stuk van composiet.

VRI’s: 47 installaties.

Projecten 2019
Verharding:

 • Vernieuwen verharding integrale projecten Christoffelstraat – Deldensestraat, Kolthofsingel fase 3;
 • Lopende projecten Nieuwstraat, Plesmanweg, Rumerslanden en Bellavistastraat;
 • Herstel boomwortel opgroei;
 • Doorgeschoven vanuit 2018: Schoolstraat,  Sluitersveldsingel, Bornsestraat;
 • Sluiskade Zuidzijde t.h.v. ijsbaan;
 • Zuiderstraat;
 • Hoeselderdijk;
 • Verlengde Sportlaan.

Kunstwerken:

 • Brug Windmolenbroeksweg;
 • Duiker Van Rechteren Limpurgsingel – De Hagen en brug Grotestraat (doorgeschoven vanuit 2018 i.v.m. lopende KAS-studie);
 • Herstel diverse kadeconstructies;
 • Brug Bornerbroeksestraat;
 • Brug Rohofstraat (lopend project);
 • Kade insteekhaven Van Merksteijn (opgestart in 2018).

Verlichting:

 • Uitvoering van reguliere vervangingsprogramma (oudere masten en armaturen vervangen).

VRI’s:

 • in 2018 worden er 4 vri’s vervangen (budgetten van 2017 en 2018).

Ontwikkelingen 2019

 • Verhardingen (wegen) is een aandachtspunt dat om verdere planmatige uitwerking vraagt.
 • Voor kunstwerken geldt dat de vastgestelde impactvisie kunstwerken verder zal worden uitgewerkt. Tevens zal een meerjarige doorkijk gemaakt worden voor het vervangen en onderhouden van kunstwerken.
 • Planvorming en uitvoering om de zogenaamde sox-verlichting  te vervangen voor energiezuiniger led verlichting.
 • Het verbeteren van de verkeersveiligheid bij de zogeheten 'Kop van de Nieuwstraat' heeft onze aandacht, maar financiële middelen ontbreken (Raad - 1804670).