Begroting 2019

Basisbegroting

Bestuur en ondersteuning

Het hoofdtaakveld Bestuur en ondersteuning omvat alle taken van raad en college op het terrein van het openbaar bestuur en de ondersteuning en dienstverlening hierbij door de gemeentelijke organisatie. Hiertoe behoren ook de algemene dekkingsmiddelen.

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

€ 42.477

15,6 %

Baten

€ 194.995

71,7 %