Begroting 2019

Vennootschappen en coöperaties

Twence Holding BV

Financiële kengetallen

Bedragen * 1.000 euro

1 januari 2017

31 december 2017

Financieel resultaat

-

12.066

Eigen vermogen

126.072

130.292

Vreemd vermogen

149.737

147.501

Solvabiliteit (EV/TV)

45,7%

46,9%

Ontwikkelingen

De gemeente Almelo wil haar aandelen Twence verkopen. De gemeente Oldenzaal wil ook haar aandelen verkopen en trekt bestuurlijk samen op met Almelo.
Op dit moment is er nog geen zicht op een eventuele verkoop van de aandelen Twence. De belangstelling die er was vanuit de kring van aandeelhouders heeft niet geleid tot overname van de aandelen. Dit betekent dat wij ons moeten beraden over onze vervolgstrategie. Onderdeel van de vervolgstrategie is verkoop van de aandelen aan gemeenten buiten de kring van aandeelhouders.

Welke risico's loopt de gemeente?

De gemeente is zowel aandeelhouder als klant van Twence. Enerzijds heeft de gemeente als aandeelhouder belang bij een passend rendement en anderzijds belang bij een marktconforme prijs voor de verwerking van het afval. Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden dat de gemeente als klant behoefte heeft om de markt op te gaan, in tegenstelling tot het rendementsbelang van de gewone aandeelhouder. De Ava stelt de tarieven vast voor de verwerking van het huishoudelijk afval van aandeelhouders, waardoor de Ava het rendement beïnvloedt en daarmee de continuïteit van de onderneming.