Begroting 2019

Lokale heffingen

Ontwikkeling lokale lasten

De voorgestelde tarief aanpassingen voor de OZB, afval- en rioolheffing leiden voor een gemiddeld gezin (met eigen woning) tot de volgende woonlastenontwikkeling in 2019.
Uit de tabel blijkt dat de gemiddelde woonlasten voor een gemiddeld gezin (met eigen woning) in 2019 ten opzichte van 2018 stijgen met 25 euro (3,2%). Voor een huurder stijgen de woonlasten ten opzichte van 2018 met 10 euro (2,7%). Dit bedrag wijkt af omdat een huurder geen OZB en geen rioolheffing-eigenarendeel betaalt.

Ontwikkeling lokale lasten

2016

2017

2018

2019

OZB

275

273

286

294

Afvalstoffenheffing

269

274

252

252

Rioolheffing

211

226

240

257

Mutatie t.o.v. vorig jaar in €

18

5

25

Mutatie t.o.v. vorig jaar in %

2,4%

0,6%

3,2%

Bedragen * 1 euro