Begroting 2019

Lokale heffingen

Kostendekkendheid lokale heffingen

Taakveld

Leges Titel 1: publiekszaken

Lasten taakveld

BCF/BTW

Totaal lasten

Leges

Overige baten

Totaal baten

Kosten dekking

0.2

Burgerzaken

1.041

1.041

-787

-787

0.4

Overhead

348

348

0

2.2

Parkeren

137

137

0

Bedragen * 1.000 euro

Taakveld

Leges Titel 2: omgevingsvergunning

Lasten taakveld

BCF/BTW

Totaal lasten

Leges

Overige baten

Totaal baten

Kosten dekking

8.3

Wonen en bouwen

1.675

61

1.736

-1.863

-1.863

0.4

Overhead

669

669

0

0.64

Belastingen overig

6

6

0

8.1

Ruimtelijke ordening

0

-103

-103

Bedragen * 1.000 euro

Taakveld

Leges Titel 3: bijzondere wetten

Lasten taakveld

BCF/BTW

Totaal lasten

Leges

Overige baten

Totaal baten

Kosten dekking

1.2

Openbare orde en veiligheid

204

204

-44

-44

0.4

Overhead

102

102

0

Bedragen * 1.000 euro

Taakveld

Afvalstoffenheffing

Lasten taakveld

BCF/BTW

Totaal lasten

Heffing

Overige baten

Totaal baten

Kosten dekking

7.3

Afval

6.601

1.217

7.818

-8.225

-974

-9.199

0.3

Beheer overige gebouwen / gronden

40

40

0

0.4

Overhead

81

81

0

0.64

Belastingen overig

230

230

0

2.1

Verkeer en vervoer

60

60

0

6.3

Inkomensregelingen

970

970

0

Bedragen * 1.000 euro

Taakveld

Rioolheffing

Lasten taakveld

BCF/BTW

Totaal lasten

Leges

Overige baten

Totaal baten

Kosten dekking

7.2

Riolering

7.085

910

7.995

-9.188

-91

-9.279

0.4

Overhead

206

206

0

0.64

Belastingen overig

195

195

0

2.1

Verkeer en vervoer

198

198

0

5.7

Openbaar groen en openlucht recreatie

80

80

0

6.3

Inkomensregelingen

595

595

0

Bedragen * 1.000 euro

Taakveld

Begraafrechten

Lasten taakveld

BCF/BTW

Totaal lasten

Leges

Overige baten

Totaal baten

Kosten dekking

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

276

276

-353

-353

0.4

Overhead

140

140

0

0.64

Belastingen overig

8

8

0

5.7

Openbaar groen en openlucht recreatie

80

80

0

Bedragen * 1.000 euro

Taakveld

Havengeld

Lasten taakveld

BCF/BTW

Totaal lasten

Leges

Overige baten

Totaal baten

Kosten dekking

2.3

Recreatieve havens

54

54

-16

-16

2.4

Economische havens en waterwegen

105

105

-140

-140

0.4

Overhead

36

36

0

0.64

Belastingen overig

10

10

0

Bedragen * 1.000 euro