Begroting 2019

Lokale heffingen

Overzicht lokale heffingen

Van elke euro die huishoudens en bedrijven in Nederland aan belastingen en sociale premies betalen gaat in 2018 3,3% naar de gemeenten. De decentrale overheden nemen samen 4,8% voor hun rekening, de rijksoverheid 95,2%. Het aandeel van de gemeente Almelo aan ontvangen belastingen en retributies bedraagt in 2019 naar verwachting 45,12 miljoen euro.

Grafiek: uit Coelo-atlas overzicht van de lokale lasten 2018

Opbrengst lokale heffingen

Werkelijk 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Mutatie

Onroerende-zaak belasting

-19.239

-20.435

-21.190

755

Afvalstoffenheffing

-8.636

-7.908

-7.999

91

Rioolheffing

-8.066

-8.456

-9.188

732

Parkeerbelasting

-1.946

-2.244

-2.244

0

Omgevingsvergunning

-1.962

-2.212

-2.212

0

Leges publiekszaken en overig

-1.499

-1.253

-830

-423

Hondenbelasting

-495

-502

-252

-250

Begraafrechten

-299

-418

-353

-65

Toeristenbelasting

-387

-349

-349

0

Reclamebelasting

-123

-125

-125

0

Havengeld

-157

-99

-155

56

Precariobelasting

-59

-50

-50

0

Bedragen * 1.000 euro