Begroting 2019

Dienstverlening

Wat mag het kosten?

Zie paragraaf 4.2.1 Bestuur en ondersteuning’ bij taakveld ‘0.2 Burgerzaken’ voor een overzicht van baten en lasten.