Begroting 2019

Dienstverlening

Wat gaan we in 2019 doen?

  • Samen met onze klanten uitvoeren van klantreizen en ontwikkelen van bijbehorende serviceformules bij gemeentelijke producten/diensten. Hiermee wordt duidelijk wat klanten van ons verwachten (welke serviceonderdelen zijn voor onze klanten van belang) en wat wij kunnen leveren (bv de doorlooptijd van een aanvraag). Daarbij is bovendien zo concreet mogelijk gemaakt wat onze klanten zelf kunnen doen.
  • Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Dit is een zeer grote operatie. Wij zijn al geruime tijd bezig met het treffen van de voorbereidingen hiervoor en gaan hiermee in 2019 verder door.
  • Naar aanleiding van de in 2018 uitgevoerde ondernemerspeiling verder inrichten en verbeteren van de dienstverlening aan ondernemers.
  • We willen onze complexe en meervoudige dienstverlening verder optimaliseren m.b.t. de interne keten die nodig is om de dienstverlening te kunnen leveren.
  • Verder doorvoeren van kanaalverleiding en -sturing, waardoor onze klanten het meest effectieve en daarbij passende goedkoopste kanaal gaan gebruiken.
  • Doorvoeren van het leveren van gemeentelijke diensten tegen kostprijs, waar dat kan en mag.
  • We gaan meer dienstverleningsprocessen opnemen in ons Klantcontactsysteem (KCS). Hierdoor kunnen klanten sneller en beter bediend worden.