Begroting 2019

Basisbegroting

Verkeer en vervoer

Het hoofdtaakveld Verkeer en vervoer omvat het gemeentelijk verkeer- en vervoersbeleid, het parkeerbeleid en de zorg voor het beheer en de aanleg van wegen en waterwegen.

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten

€ 10.630

3,9 %

Baten

€ 537

0,2 %