Begroting 2019

Programmaplan

Wat mag het kosten?

Naast de bestaande middelen in de begroting wordt geïnvesteerd in het versterken van toezicht en handhaving. Daarvoor wordt oplopend (in 4 jaar) 0,8 miljoen euro beschikbaar gesteld (structureel perspectief).