Begroting 2019

Programmaplan

Programma Veiligheid

In Almelo is het plezierig wonen, werken en recreëren. Dit komt onder andere door het voorzieningenniveau, de mogelijkheden op de woningmarkt en het aanbod van sport, kunst, cultuur en ontspanning in onze stad. Het komt óók omdat werk wordt gemaakt van veiligheid en de bestrijding van criminaliteit. Wij zetten vol in op het tegengaan van ondermijnende criminaliteit, oneerlijke concurrentie en overlast.