Begroting 2019

Programmaplan

Programma Zorg

Onze ambities zijn het bieden van goede zorg, een kwaliteitsimpuls geven door innovatie en het uitkomen met de rijksmiddelen. Er zijn op dit vlak grote opgaven. We zetten de eerste jaren vooral in op preventie en gerichte toeleiding naar algemene, voorliggende voorzieningen. Na twee jaar kijken wij of wij op koers liggen.